ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Δευ-Παρ – 8:30-13.10
Τηλέφωνο: 22572366
Τηλεομοιότυπο: 22572365
Μενού

Το Σχολείο μας

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λευκωσίας λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2012 - 2013 στο ΚΕΠΑ  υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Εργασίας.

Το 2014 η Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λευκωσίας στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του Πρώην ΑΤΙ.

Από τον Ιούνιο του 2021 η Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λευκωσίας στεγάζεται στα Κεντρικά Κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου
Καλλιπόλεως 75, (Κτήριο Π)
1678 Λευκωσία

Από το 2016 το πρόγραμμα είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.