ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Δευ-Παρ – 8:30-13.10
Τηλέφωνο: 22572366
Τηλεομοιότυπο: 22572365
Μενού

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα διαδικτύου, ανάπτυξης ιστότοπων και αξιοποίησης διαδραστικών λογισμικών. Περισσότερα...

  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Oδηγός τόσο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και για την ασύγχρονη εκπαίδευση. Περισσότερα...

  MICROSOFT 365

  Πληροφορίες για τις δωρεάν άδειες χρήσης λογισμικών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσω της υπηρεσίας "Microsoft 365". Περισσότερα...

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει ως βασικούς στόχους την ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση και να βοηθήσει τους νέους/νέες με꞉

  1. τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να ακμάσουν στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας και κοινωνίας,
  2. προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης,
  3. ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων ή επαγγελματικών δεξιοτήτων,
  4. συνέχιση της φοίτηση τους σε επιλογές που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα ή να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας.
  5. επαρκή και πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας.

  Το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποτελείται από δύο βασικά επίπεδα:

  1. Προπαρασκευαστική Μαθητεία

  Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία έχει στόχο την προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης σε άτομα, που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες, έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί για περαιτέρω μάθηση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για ένα νέο ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να αντιμετωπίσει τη σχολική διαρροή και δίνει τη δυνατότητα ένταξης των νέων σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή. Στηρίζει την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά και αναπτύσσει τις γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες τους.

  Η ΠΜ απευθύνεται σε έφηβους ηλικίας 14-16 χρόνων που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις γυμνασιακές τους σπουδές (Γυμνάσιο) να ενταχθούν σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή.

  Απώτεροι στόχοι είναι οι μαθητές:

  • να συνεχίσουν στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας που λειτουργεί στις Τεχνικές Σχολές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, ή
  • να επιστρέψουν, εφόσον το επιθυμούν, στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις  κατατακτήριες εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας (Μόνο για μαθητές που έχουν φοιτήσει στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου).

  Οι εγγραφές στην ΠΜ διεξάγονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Συμπληρωματικές εγγραφές γίνονται τον Σεπτέμβριο στην ΠΜ κάθε επαρχίας. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες ή γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με τους Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής των Γυμνασίων για περισσότερες πληροφορίες ή απευθείας με τα σχολεία της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας, ως ακολούθως꞉

  1. Λευκωσία:
   Διευθύνων – Δρ. Κωνσταντίνος Σοφοκλέους
   Τηλ.: 22 572366
   Ιστοσελίδα: http://pm-lef.schools.ac.cy
   Διεύθυνση: Κεντρικά Κτήρια Πανεπιστημίου Κύπρου
   Καλλιπόλεως 75, (Κτήριο Π), 1678 Λευκωσία
    
  2. Λεμεσός
   Διευθύνων - Κος Κώστας Ιερείδης
   Τηλ.: 
   25 381611
   Ιστοσελίδα: http://pm-lem.schools.ac.cy
   Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 162, 3080, Περιοχή Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός
    
  3. Λάρνακα:
   Διευθύνων - Κος Ευαγόρας Παπαγιάννης
   Τηλ.: 
   24655992/96694709                        
   Ιστοσελίδα: http://pm-lar.schools.ac.cy
   Διεύθυνση: Οκκουλάρ 40,6025 Λάρνακα (Γυμνάσιο Φανερωμένης)
    
  4. Πάφος:
   Διευθύνων - Κος Γιώργος Ιωάννου
   Τηλ.: 26 935202
   Ιστοσελίδα: http://pm-paf.schools.ac.cy
   Διεύθυνση: Νεαπόλεως 30, 8020, Πάφος


  Αναλυτικός Σχεδιασμός Προπαρασκευαστικής Μαθητείας

  1. «Πρόγραμμα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης»

   Πρόκειται για ένα βιωματικό καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε ομαδικό επίπεδο και έχει διπλό σκοπό:

    1. Οι μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα λήψης επαγγελματικής και εκπαιδευτικής απόφασης, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις αξίες, τα κίνητρα, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους και να αναπτύξουν την ικανότητα της επίτευξης των επαγγελματικών στόχων τους.

    2. Οι μαθητές να επανενταχθούν στην εκπαίδευση.

  2. «Δημιουργική απασχόληση» 

   Στόχος είναι μέσα από την παραγωγή μικρών Project, να τονωθεί η αυτοεκτίμηση και να ενισχυθεί η αυτοεικόνα των μαθητών (Τέχνη, Θέατρο, Πληροφορική, θέματα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας, Γυμναστική).
    
  3.  «Γλωσσικές, αριθμητικές και κοινωνικές δεξιότητες»

   Η ενότητα της απόκτησης και ανάπτυξης των γλωσσικών, αριθμητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ενσωματωμένη στην όλη εξέλιξη των δραστηριοτήτωντων δύο προηγούμενων ενοτήτων, αλλά ενισχύεται και με τη διδασκαλία των Ελληνικών και Μαθηματικών.
    
  4. «Θεωρητική κατάρτιση»: Το μέρος αυτό περιλαμβάνει τα μαθήματα Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Αγγλικών και Πληροφορικής.
    
  5. «Βασική κατάρτιση»: Απόκτηση γενικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
    
  6. «Παραγωγική κατάρτιση»: Περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

   

  Ηλικιακά Κριτήρια

  • Οι μαθητές, στο στάδιο εγγραφής, θα πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 14-16 χρόνων (μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους εγγραφής να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους).

   Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους εγγραφής, απαιτείται όπως εξασφαλίσουν απαλλαγή από την υποχρεωτική φοίτηση από το ΥΠΑΝ.

   Σύμφωνα με τους περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμους του 1993 έως 2022, η φοίτηση των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, μέχρις ότου ο/η μαθητής/ μαθήτρια συμπληρώσει τον γυμνασιακό κύκλο ή το 15ο έτος της ηλικίας του/της, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Ταυτόχρονα, όποιος/α έχει την επιμέλεια του παιδιού και παραλείπει την εγγραφή του ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτησή του, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι 1.000 ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

   

       2. Κεντρικός Κορμός Μαθητείας (Κ.Κ.Μ.)

  Ο ΚΚΜ είναι ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με διακριτή διαδρομή παράλληλα με τη δευτεροβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση. Απευθύνεται σε νέους/νέες που στο στάδιο εγγραφής είναι ηλικίας 15-18 χρόνων και ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις γυμνασιακές σπουδές ή
  2. συμπλήρωσαν με επιτυχία την Προπαρασκευαστική Μαθητεία ή
  3. διέκοψαν τη φοίτηση στο Λύκειο ή σε Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

  Στους/Στις νέους/νέες αυτούς/αυτές παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων. Στον ΚΚΜ συνδυάζονται η μάθηση με την εργασία, και επιτρέπουν στους/στις νέους/νέες να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και πρακτικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών. Η εγγενής αυτή συνάφεια με την αγορά εργασίας καθιστά τις θέσεις μαθητείας επωφελείς τόσο για τους/τις νέους/νέες όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι μαθητευόμενοι/μαθητευόμενες συχνά παραμένουν στην επιχείρηση όπου ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους ή βελτιώνουν τις πιθανότητες εξεύρεσης μιας θέσης εργασίας που ανταποκρίνεται στα προσόντα τους, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ειδικευμένους/ειδικευμένες εργαζόμενους/εργαζόμενες.

  Η διάρκεια της μαθητείας στο επίπεδο αυτό είναι τρία χρόνια και περιλαμβάνει σχολική και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Το Πιστοποιητικό Μαθητείας που εξασφαλίζουν οι απόφοιτοι του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας βρίσκεται στο επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF).

  Οι απόφοιτοι/απόφοιτες του ΚΚΜ έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές για απόκτηση απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, για ένα ή δύο χρόνια εφόσον κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου.

  • Ο Κ.Κ.Μ. λειτουργεί στις Τεχνικές Σχολές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.
    

  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΕΓΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ;

  Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία παρέχει τη δυνατότητα για:

  1. Επανένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της συμμετοχής σε ένα ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας,
  2. Ένταξη σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή με τη χρήση ενός εξειδικευμένου και εναλλακτικού ωρολογίου προγράμματος,
  3. Εξατομικευμένη υποστήριξη σε μαθησιακό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία και τις δυνατότητες μου,
  4. Παρακολούθηση προγραμμάτων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης ανάλογα με την περίπτωση και με στόχο την κάλυψη των ατομικών αναγκών μου,
  5. Συνεχής παρακολούθηση/υποστήριξη από επιστημονικά εξειδικευμένο προσωπικό
   •  Καθηγητή Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Αγωγής,
   • Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο,
   • Κλινικό Ψυχολόγο,
   • Κοινωνικό Λειτουργό,
  6. Ένταξη στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας και  συνέχιση της εκπαίδευσης με την επιτυχή ολοκλήρωση της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας,
  7. Επανένταξη στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, νοουμένου ότι ολοκληρώσω με επιτυχία την Προπαρασκευαστική Μαθητεία και παράλληλα, επιτύχω στις κατατακτήριες  εξετάσεις Γ΄ Τάξης που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (οι ρυθμίσεις για επανένταξη στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα αφορούν μόνο όσους έχουν φοιτήσει στην Γ’ τάξη Γυμνασίου),
  8. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης με επιτυχία στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας (ΚΚΜ), θα λάβω πιστοποίηση των προσόντων μου στη βάση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. Με βάση τη σχετική πιστοποίηση οι απόφοιτοι του ΚΚΜ θα έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές για 1 ή 2 χρόνια για απόκτηση απολυτηρίου.